2019 Dates

Shre Ganesh Namah

IMPORTANT

FESTIVAL

DATES 2019

 

JANUARY                                                                         

 • 1 Jan : New Year
 • 5 Jan: Amavasya(New Moon)
 • 14 Jan: Lohiri
 • 15 Jan : Makar Sakranti
 • 21 Jan: Purnima (Full Moon)
 • 26 Jan: Republic Day (India)

 

FEBRUARY                                                              

 • 4 Feb: Mauni Amavasya (New/Dark Moon)
 • 10 Feb : Basant Pachmi
 • 17 Feb: Shri Babaji’s Samadhi Divas
 • 19 Feb: Purnima

 

MARCH                                                                     

 • 4 Mar : Mahashivratri
 • 6 Mar: Amavasya (New Moon)
 • 10 Mar : Shri Babaji’s Prakatya Divas
 • 20 Mar: Purnima & Holika Dahan
 • 21 Mar: Holi

 

APRIL                                                                         

 • 5 Apr : Amavasya (New Moon)
 • 6th Apr : Samvat 2076 – Chaitra Navaratri starts – Haidakhan
 • 14 Apr : Shri Ram Navmi (Navaratri ends)
 • 19 Apr : Purnima & Hanuman Jayanti

 

MAY                                                                            

 • 4 May:   Amavasya (New Moon)
 • 18 May : Buddh Purnima (Full moon)

 

JUNE                                                                          

 • 3 Jun: Amavasya (New Moon) & Bat Pujan
 • 12 Jun: Ganga Dushera
 • 16 Jun : Purnima (Full moon)
 • 17 Jun: Kabir Das Jayanti 

 

JULY                                                                           

 • 3 Jul: Amavasya (New Moon)
 • 4 Jul: Rath Yatra
 • 16 Jul : Guru Purnima, Kark Sankranti & Munirajj Jayanti

 

AUGUST                                                                     

 • 1 Aug: Amavasya (New Moon)
 • 5 Aug: Nag Panchami
 • 15 Aug: Purnima & Raksha Bandhan & Independence Day
 • 23 Aug: Shri Krishna Janmashtami
 • 30 Aug: Amavasya (New Moon)

 

SEPTEMBER                                                               

 • 2 Sep: Ganesh Chaturthi
 • 6 Sep: Radha Ashtami
 • 12 Sep: Anant Chaudas
 • 13 Sep: Purnima Shradh
 • 28th Sarv Pittar Amavasya (New Moon)
 • 29 Sep: Ashwin Navaratri starts – Chilianaula

 

OCOTBER                                                                    

 • 7 Oct :  Ashwin Navaratri ends
 • 8 Oct  : Vijay Dashmi
 • 13 Oct: Sharad Purnima
 • 17 Oct: Karva Chauth
 • 25 Oct: Dhanteras
 • 27 Oct: Amavasya Deepawali (Lxmi Pujan)
 • 28 Oct: Annakoot Govardhan Puja

 

NOVEMBER                                                                

 • 11 Nov: Purnima & Guru Nanak Jayanti
 • 19 Nov: Mahakal Bhairav Jayanti
 • 26 Nov: Amavasya

 

DECEMBER                                                                

 • 11 Dec: Purnima & Dattatreiya Jayanti
 • 25 Dec: Christmas
 • 26 Dec: Amavasya (New Moon)

 

भोले बाबा की जय

 

Download 2019 Calendar with Important Festival Dates

Comments are closed.